Porno izlemek Günah mı |

Porno izlemek Günah mıdır?

Tarih 15 Ocak 2014

soru Porno izlemek günahmı ?
Cevap: Elbette Haramdır detaylı bilgi aşagıda mevcutur..

kesinlikle günah ve haramdır ve dinde yasaktır

Göz Zinası

Allah(cc) Teâlâ şöyle buyuruyor:
“(Ey Resûlüm), Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan beri alsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar Bu kendileri için daha temizdir Muhakkak ki Allah(cc), onların bütün yaptıklarından haberdardır Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini (süslerinin takılı olduğu boğaz, gerdan, baş, kol, bacak ve kol gibi yerlerini) göstermesinler Ancak bunlardan görülmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar”
(Nur Suresi : 31)

Yukarıdaki ayetler erkek olsun kadın olsun bütün müslümanlara zinanın haram kılındığını bildirmektedir Ayrıca, yine hem erkek hem kadınlara, kendilerini zinaya götürecek davranışlardan sakınmaları emredilmektedir Yine bu ayetlerden insanı zinaya sürükleyen en önmeli şeyin şehvetle namahreme bakmak olduğu öğrenilmektedir Bu nedenle Allah(cc) Teâla, erkek kadın bütün müminlere gözlerini haramdan sakınmalarını, yani namahreme bakmamalarını emir ve tavsiye buyurmuştur

Bakış zinanın başlangıcıdır Bunun için gözü korumak mühimdir, “Bakıştan ne olur” diyerek bu konuda aldırmazlık gösterenler sonunda büyük felaketlerle karşılaşırlar Kasdi olmayan ilk bakıştan, kişi sorumlu tutulmamıştır Fakat tekrar tekrar bakmak yasaklanmıştır

Bu konuda HzPeygamber şöyle buyurmaktadır: “Birinci bakış, sana ama ikincisi aleyhinedir”

Yabancı erkek ve kadınların birbirine göz kırpmaları, kadının gözlerini süzmesi, gözlerin zinasıdır

Şurası unutulmamalıdır ki; şehvetle bakışın “zina” olarak ifadesi hakiki manada cinsi temasla meydana gelen zina olmayıp, belki zinaya götüren en önemli sebeplerden biri olduğunun anlatılması sebebine bağlıdır Bunun için “göz ve dil zinası” olarak bildirilen durumların “hakiki zina” ile bir tutulması mümkün değildir

Bir göz ki, anın olmaya ibret nazarında
Ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde

Göz Zinası Hakkında

“Göz zinası nedir? Cezası zina kadar ağır mıdır? Neler göz zinası sayılır?”

Zinâ fiili tektir Bilinen kötü fiildir, kebâirdendir, yani büyük günahlardandır O fiilin dışında kebâirden olan zinânın başka çeşidi yoktur
Göz zinâsı, kulak zinâsı, dil zinâsı, el zinâsı vs tarzında hadislerde geçen ifâdeler mecâzî ifâdelerdir “Zinâya yol açan haram davranışlar” veya, “Büyük harama (kebâire) götüren öncü günahlar” demektir Meselâ göz zinâsı, gözle harama bakış mânâsında kullanılmıştır
Gözü haramda kullanmak elbette haramdır Bunun cezâsı ve kefâreti, tövbe ve istiğfardır Allah’a sığınmak ve gözü haramdan korumaktır Gözün, nefsânî bir hazzın dürtüsüyle kendisine ait olmayana, kendisine helâl olmayana her bakışı haram, yani göz zinâsı kapsamına girer
Cenâb-ı Hak, gözlerin harama bakışı konusunda bizleri şöyle uyarır:
-”Allah gözlerin gizlice harama bakışını da bilir, gönüllerin sakladığını da”1
-”Mü’minlere söyle! Gözlerini haramdan sakınsınlar”2
-”Mü’min kadınlara söyle! Gözlerini haramdan sakınsınlar”3
Peygamber Efendimiz de (asm) harama bakış konusunda şöyle buyurmuştur:
-”Yâ Ali! Arka arkaya bakma! İlk bakış senin için bağışlanmış ise de, fakat ikincisi senin değildir Bakışı sürdürmeye hakkın yoktur”4
-*Câbir bin Abdillah (ra): ‘Resûlullah’a (asm) ansızın bakışı sordum Bana derhal gözümü çevirme

Porno izlemenin sorumluluğu

İsra suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak, “Sakın zinaya yaklaşmayın!” buyuruyor. Buradaki “yaklaşmayın” emrinden hareketle İslam fıkıh alimleri insanı zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim veya görüntelere bakmayı da bu kategori içinde mütalaa edebiliriz. Bu sebeple bu tür resimlere bakmak caiz değildir.

Özellikle cinsel tahrikin ve müstehcenliğin önemli bir ticari sektör olduğu ve gençlerin tabiî cinsel eğilimlerinin acımasızca sömürüldüğü ve giderek anormal ve gayri meşru tatmin yollarının yayılma özelliği gösterdiği toplumlarda gençlerin şehevî duygularına hakim olmalarının zorluğu inkâr edilemez. Bu nedenle bireylerin ahlaksızlığına, cinsel dürtülerin açığa çıkmasına neden olacak video, oyun gibi şeyleri yapmak, satmak, almak ve seyretmek caiz olmaz.

Kur’an-ı Kerim’de hem erkeklerin hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, i
ffet ve namuslarını korumaları emredilmektedir (Nur, 30-31). Hz. Peygamber de, “gözlerin zinası şehvetle bakmaktır…
” (Buhari, “Kader”, 9; Müslim, “Nikah”, 44) buyurarak harama bakmayı, zinaya götüren f
iillerden olduğu için caiz olmadığını belirtmiştir. Bu itibarla, erkek veya kadının, birbirlerini tahrik edici hal ve
hareketlerde bulunmaktan kaçınmaları gerekir.

Erotik sahnelerin seyredilmesi, kişinin manevi hayatını olumsuz yönde etkiler. Üstelik zamanla alışkanlık ve tutku haline
gelerek bir takım ahlaki zaafların ve hiç istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple böyle bir şeyden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Bütün günahlar ve ahlâkî bozulmalar müstehcene bakışla başlar, bakışın ısrarıyla gelişir, sonra fiilî günaha dönüşür. Üstelik gözler baktıklarının resimlerini de çeker, hayal arşivinde depo eder. Nereye gitse, nerede olsa artık çektiği bu resimler, hayal âleminde gözlerinin önündedir.

Not: Sitemizde bulunan bu ve buna benzer bilgilerin birçoğu alıntıdır. Duygusohbet.com, kullanıcıları tarafından geliştirilen bir site olduğu için yazılardan sorumlu değildir.


SOHBET GİRİŞİ ÜCRETSİZ JAVASIZ

Yorum Yapın